Diccionari de les Ordinacions de Móra d’Ebre

Mustasaf: El mostassaf, o mostassà (en aragonès: almotacén), era un magistrat dels estats de la Corona d’Aragó que tenia potestat en qüestions tècniques. S’encarregava de vetllar per la correcta qualitat, mesura i preu dels productes al mercat (inflació). Així com, per l’aplicació de les normatives vigents en la disciplina que es tractarà, especialment la urbanística. També s’encarregava de supervisar la policia urbana, en aquell moment neteja de la ciutat (policia prové de polit).

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Mostassaf

Proms: Un prohom era, en l’àmbit dels països de llengua catalana, una persona digna d’especial consideració, que era elegible o exercia un càrrec representatiu, tant per les seves condicions personals com per la seva situació econòmica. Originàriament home de prou, antigament de profit.

En el segle XII, a Catalunya, era una persona notable o principal d’una localitat, generalment cap de casa, dit abans home bo, que assistia o assessorava el senyor jurisdiccional o el seu representant o batle en actes arbitrals i pericials o com a testimoni en donacions, vendes, concòrdies, etc, i que adquirí aviat una funció de representant de la població en el període incipient del seu règim municipal.

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Prohom

Aladre: Una arada, aladre, o arreu, és una eina utilitzada per a llaurar la terra a través d’obrir-hi solcs. És un instrument agrícola que permet d’obrir solcs a la terra, generalment per tal de condicionar-la millor per a la sembra, com per exemple, l’adequació de l’estructura física del sòl, l’aeració o la destrucció de males herbes; sol ésser tirat per bèsties o per un tractor.

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Arada

Carrasca: La carrasca (Quercus rotundifolia o Quercus ilex rotundifolia) és un arbre de la família de les fagàcies, molt semblant a l’alzina (Quercus ilex). Fins fa pocs anys es considerava que la carrasca i l’alzina eren subespècies de la mateixa espècie però actualment es consideren espècies separades tot i que també hi ha amb freqüència híbrids espontanis entre les dues espècies.

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Carrasca

Moltó : Mascle de l’ovella castrat. Són mamífers quadrúpedes remugants mantinguts com a bestiar. Com tots els remugants, les ovelles són artiodàctils, o animals amb peülles. Malgrat que el nom «ovella» s’aplica a moltes espècies, en l’ús quotidià gairebé sempre fa referència a Ovis aries. Les ovelles són l’espècie més nombrosa del seu gènere i molt probablement descendeixen del mufló salvatge d’Europa i Àsia.

 Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Ovella

Punto/na: Antiga eina de pagès en què el ferro, puntut, té l’ull en un extrem, i serveix per a obrir la terra quan és molt dura i seca.

 Font: http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0111548

Vimens: de VIM (sarga) Arbust caducifoli, de la família de les salicàcies (Salix elaeagnos), densament ramificat, amb les fulles amb el revers pelós, i freqüent a les vores dels torrents. Vímet prim tret de la sarga.

Donsell: DONZELL (modern). Planta herbàcia, de la família de les compostes (Artemisia absinthium), de tiges pubescents, molt ramificades, amb fulles bipinnatisectes i amb capítols penjants, disposats en panícules. És emprat en la preparació de l’absenta i del vermut.

Ullastre: Arbust o petit arbre de la família de les oleàcies (Olea europaea, var sylvestris), de branques espinescents, fulles lanceolades i coriàcies, flors blanques, en raïms axil·lars, i fruits en drupa. Ullastre de frare Planta sufruticosa de la família de les compostes (Phagnalon saxatile), de fulles linears, blanquinoses al revers, capítols solitaris i pedunculats, amb flors grogues i bràctees externes reflexes, i fruits en aqueni amb vil·là.

A %d bloguers els agrada això: