Paraules que es perden, volum primer

En tots els pobles i poblets del llarg del territori català, hi ha frases o paraules que es deien i estem perdent a marxes forçades. Tenint en compte el retrocès de la parla tradicional encetem aquesta nova secció que tindrà setmana rere setmana aquelles paraules o expressions que el poble de Móra va perdent….

VIANDA: Qualsevol tipus de verdura de l’hort.

XAPO: Aixada més ampla que l’ordinària.

ARRIBAR A MISSES DITES: Fer tard.

CANA: Mida de longitud que consta de 8 pams i equival més o menys a 1,60 m o bé a 2 passos o 6 peus.

DEFORA: El camp fora del poble. Nom popular per anar al tros de terra.

ALLÀ VA QUE TRONA: Fer una cosa de pressa i mal feta.

ALBARDA: Guarniment de les bèsties de càrrega que consisteix en un coixí ple de palla que s’adapta al llom de l’animal.

CURRA: Peça rodona cònica de pedra, que servia per a batre els cereals.

AQUESTA ÉS LA MARE DELS OUS: Estar conforme.

CARRETELL:  Bota petita que servia per contenir vi, mistela, ratafia o aiguardent. S’usava per anar al camp.

DESENGANXAR: Separar els animals del carro o les eines de treball.

ÀNGELA MARIA: Estar d’acord amb el que es diu.

BIRBAR: Arrencar les herbes que creixen dins del sembrat o de l’hort.

QUARTÀ: Mesura de capacitat. En gra equival a 3,831 quilos. En oli a 28,01 litres.

A TURRAI LI TORRAVEN FAVES AL CUL: Usat com a rèplica quan algú ens diu “tu rai”

CODOLLA, CADOLLA o COCÓ: Petit forat sobre una roca.

MOLLS: Instrument compost de dos fulles de ferro unides per un clau a manera de tisores, servien per remenar les brases.

ALLÍ ON VAGIS, DELS TEUS N’HI HAGI: Per a definir la influència.

BRAGUER: Conjunt de les mames de la cabra, ovella o vaca.

RABASSUT: Persona gairebé tant alta com ampla.

Volum segon