Guillem Montagut, governador d’Ariano, metge de Pau V i Canonge de la Seu de Lleida

El personatge més famós de la nissaga dels Montagut  del carrer de la Barca fou el Dr. Guillem Montagut, títol que ja posseïa el 1583. Era fill de Domènec Montagut Deona i Narcisa Bru.

L’any 1605 el metge Montagut va tenir un plet a l’antiga Audiència de Barcelona amb els clergues del Priorat secular de la parroquial de Móra que exigien a Montagut que els pagués el delme de la seua important propietat de Santa Magdalena, ” la Magdalena de Macoro” com lleguim en el document.

Santa Magdalena de Macoro és una de les construccions més antigues del terme. El 1505 habitaba aquell lloc Gabriel Pellicer de distinguida familia de Móra, l’ermità patrocinà l’edició de l’obra de Jaume Gasull “La vida de Sant Magdalena en cobles” inspirada en la “Història gloriosa de sant Magdalena” de Joan Roig de Corella.

En el plet es feia referència a la finca que el 14 de les calentes de novembre de 1252 Alamanda de Subirat havia donat als frares Trinitaris poc temps després de la primera fundació catalana l’any 1202 a Aviganya, terme de Serós, en terres del Segrià.

La finca de Macoro va pertànyer durant segles a aquesta ordre religiosa i segons s’especifica en el plet, el 1598 havia passat la seua propietat el metge Montagut.

El doctor Guillem Montagut l’any 1604 pledejava amb Antoni Montagut; plets i raons eren freqüents entre els Montagut.

Imatges de Santa Magdalena de Macoro (son dels anys 80 del segle XX)

stamadalenabaix80_3 stamadalenabaix80_1 stamadalenabaix80_2

One thought on “Guillem Montagut, governador d’Ariano, metge de Pau V i Canonge de la Seu de Lleida”

Els comentaris estan tancats.